'Kleuren turnen'

Wij werken bij G.V. T.I.O.S. met de methode 'Kleuren Turnen'

Het Kleuren Turnen biedt gymnastiekverenigingen de mogelijkheid om een heldere lesstructuur te waarborgen voor kinderen van beter leren bewegen, tot beter leren turnen. Binnen dit systeem wordt op een positieve en heldere manier de motorische ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd en gemonitord.

Het systeem start bij de basis, biedt heldere “beter-beweeg-stapjes” aan en geeft inzicht in deze ontwikkeling. Dit is voor zowel het kind als de ouders en de gymnastiekvereniging helder en prettig.


Kleuren Turnen bestaat uit drie aspecten. Het eerste is een lesstructuur voor de recreatieve tak van de vereniging. Deze lesstructuur is gebaseerd op de kleuren van de regenboog en verdeelt de leden niet op basis van leeftijd, maar op basis van hun fysieke en mentale vaardigheden, net als bij bijvoorbeeld voetbal of judo!

Het tweede aspect bestaat uit de Tools. Iedere kleur van de Regenboog is gekoppeld aan een beweegniveau. Dit biedt helderheid, structuur en handvatten voor het trainersteam. De inhoud van de beweegniveaus is uitgewerkt in de vorm van lesdoelen, aanvullende informatie & bijbehorende video’s. Daarnaast zijn er doelenboekjes ontwikkeld om met deze lesdoelen in de trainingen gericht aan de slag te gaan.

Als derde is er een nieuw toetsingsconcept ontwikkeld, namelijk het Diploma Turnen. Passend bij ieder beweegniveau zijn er diploma’s ontwikkeld om (bijvoorbeeld) 2 keer in een turnseizoen de lesdoelen te tonen en te toetsen tijdens een “Diploma Turndag”. Niet op basis van wedstrijdoefeningen en aftrekken, maar op basis van een inzichtelijke beoordeling per lesdoel.
Op de diploma’s noteren juryleden per lesdoel of de turnster het lesdoel nog niet beheerst, of met hulp kan, of zelfstandig kan, of zelfstandig en goed kan of zelfs zelfstandig, goed én mooi kan. Dit biedt het trainersteam, de ouders en natuurlijk de leden inzicht in hun ontwikkeling.

Deze 3 facetten van het Kleuren Turnen dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de recreatie-afdeling. Het biedt alle leden een heldere en positieve stimulans van hun ontwikkeling.

Ieder op haar eigen (Beweeg)niveau!


Bron: www.kleurenturnen.nl