De historie van Tios

Auteur: Anne Veendijk (voormalig voorzitter)


In november 1942 werd de gymnastiek- en turnvereniging “Kwiek” opgericht. Mensen van het eerste uur waren onder andere: Aaltje Claus, de vrouw van schilder Johannes Claus, die zijn schilderszaak aan de Verlengde Vaart N.Z. op de hoek met de Gentiaan in Erica had, dokter Huisman die heel lang huisarts op Erica was, Steven de Jonge en Hilly Kuper-Veldhuis, de dochter van kleermaker Veldhuis. Steven de Jonge werd de eerste voorzitter van Kwiek en maakte zijn toen 10 jaar oude neefje Jan Karsten, meteen lid van Kwiek. Jan heeft zich jaren lang verdienstelijk gemaakt en is in 2002 erelid van TIOS geworden. De eerste leiders waren Rieks Arends en Johanna Ottens.


In 1953 kwam daar de rooms katholieke variant bij, te weten: “Sportlust”. De toenmalige wethouder H.L. Reuvers, van volkshuisvesting van de gemeente Emmen werd de eerste voorzitter en meester de Lange was de eerste leider.


Aanvankelijk ging het beide verenigingen voor de wind en vierden ze triomfen. Van Kwiek turnden bijvoorbeeld de leden Willy de Groote, Gea de Groote, Gerda Kiewiet, Christine Veenstra, Fenny Hoogland, Janny en Femmy Vos op landelijk niveau.

Van Sportlust zaten de dames Lies Feringa, Leidi Sijbom, Lenie Einhaus een aantal seizoenen in de nationale jeugd- en dameskeurgroep. Daarmee behoorden ze tot de beste 2 turnsters van het land. Lies Feringa vertegenwoordigde in 1966 zelfs ons land op de Europese kampioenschappen in Wenen en eindigde daar als 9e. Maar zoals wel vaker gebeurt, braken er op enig moment mindere tijden aan en besloten Kwiek en Sportlust de handen in een te slaan.


Op 19 december 1968 gingen beide verenigingen over in “Turnen Is Onze Sport”, afgekort als T.I.O.S.. De vereniging kent een lange geschiedenis van meerdere sportactiviteiten, met name van gym, volleybal en ook turnen. De vereniging is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). De voorzitter van Kwiek - dhr. W. Wijnhoud - werd de eerste voorzitter van TIOS, later opgevolgd door resp. de heren Karten en de Jong. In deze TIOS-periode was Jan Karsten vanaf 1 november 1977 tot 2001 bestuurslid, waarvan de eerste 16 jaar (tot 6 mei 1993) de vierde voorzitter. Grietus Mantingh was de laatste voorzitter in de twintigste eeuw en Geert Fritsma was zijn opvolger in deze eeuw.


Leiders in de TIOS-jaren van de vorige eeuw waren: Johanna Ottens, dhr. B. Reuvers, dhr. Durhage, dhr. Schonewille, dhr. Prins, mevr. Ruinemans, dhr. Bouma, Mieke van de Capelle, Gert Moorman, Johannes Gepken, Anke Gozefoort en Hendrik Lanjouw. Leiders van deze eeuw waren Marieke Rolink, Trijnie en Anouk Hofstede, Agnes Westerink, Angelique Bloemberg, Gertie Einhaus, Larissa v.d. Werf, Iris Boers en Mirthe Rolink. Hendrik is thans één van de leiders naast André Pruim en Linda Lanting


In het nieuwe millennium zijn er meerdere bestuursleden af- en aangetreden, inclusief een compleet nieuw dagelijks bestuur. De vereniging heeft zich ook aangesloten - en voorzien van de benodigde statuten - bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Meppel.

De vereniging werd tevens geconfronteerd met het vertrek van leiding-gevenden. Als gevolg hiervan heeft een verplaatsing van de gym-activiteiten van de woensdagmiddag naar de zaterdagmorgen c.q. de zaterdagmiddag plaatsgevonden. Het ledenverloop (lees afname) was met name bij de jeugdleden groot.


TIOS heeft in de daarop volgende jaren meerdere activiteiten ontplooid om met een gevarieerd aanbod van lessen en met grotendeels nieuwe leiding de toekomst vol vertrouwen in te gaan. In 2003 is als middel hiertoe een Beleidsplan voor TIOS opgesteld.


Binnen enkele jaren is het gelukt om te voorzien in nieuwe behoeftes:

· ouder- en kindgym + kleutergym (gestart in 2004);

· turnen met selectiegroepen (vanaf 2006 en wedstrijden vanaf 2007);

· jongensgroep (gestart in 2008 en de groep doet nu ook aan Free-running).

Bij de jeugdlessen is in 2004 tevens het “Gymmieturnen” geïntroduceerd.


Sinds maart 2004 heeft TIOS haar eigen website.


Behoudens de nieuwe lessoorten, maakten ook andere evenementen een niet onbelangrijk deel uit van de activiteiten van TIOS, waarbij o.a. te denken valt aan:

· KNGU-springwedstrijd in 2002;

· gymuitvoeringen;

· RWSA-turnwedstrijden van de KNGU-Noord samen met gymvereniging DOL / Olympia Combinatie uit Nieuw-Amsterdam/ Veenoord.

Behoudens actieve sport heeft TIOS “Ter Leering ende Vermaeck” voor haar leden ook veel andere soorten activiteiten georganiseerd of aan deelgenomen, bv. volleybalcompetitie, fietstochten en sinterklaasfeestjes.


In al deze jaren van het bestaan van TIOS zijn er met grote regelmaat uitvoeringen gehouden, waarin de leden hun kunsten hebben getoond aan familie, kennissen, TIOS-leden en andere geïnteresseerden. De plaatsen van de uitvoeringen waren o.a. in zaal Drenth, de gymzaal aan de Kerklaan, de gymzaal van de R.K.-school, ’t Schienvat en de sporthal Erica. De locaties waren heel verschillend qua accommodatie en inhoud, maar altijd ter verbetering van de prestaties. Het bestuur en de leidinggevenden hopen dat dit nog lang zo mag blijven.